Novela o veřejných zakázkách 2015

Co přinesla novela o veřejných zakázkách?

Konečně ten zákon o veřejných zakázkách upravili nějak normálně, dříve, když bylo jedno z nejhlavnějších kritérií nejnižší cenová nabídka a výběrovky se rušily, když jste tam byli jako jediní, co projevili zájem, bylo to dost padlé na hlavu. Ano, byla povinnost zrušit výběrové řízení, přestože se jim Váš návrh líbil. Ze zákona museli být minimálně 2 uchazeči.


Nemám sice iluze, že cena bude jedním z důležitých faktorů, ale alespoň už do toho nebude až tak kecat stát. Navíc při účasti pouze jedné firmy při výběrovém řízení se výběrové řízení nemusí rušit. Zde se otevírají nové příležitosti právě pro menší firmy a týmy jako jsme my.

Novela zákona o veřejných zakázkách – změny od 1. ledna 2015

  1. ruší se povinnost zrušit výběrové řízení při přijetí pouze jedné nabídky.
  2. upravují se hodnotící kritéria:
  • ekonomická výhodnost
  • nejnižší nabídková cena

Dílčímí hodnotícími kritérii mohou být organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění.

Detaily zjistíte zde: Hospodářská komora - web

Informace mi zprostředkovala milá paní Dominika Skalská z projektu Úřední nástěnka.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Validátory - xhtml, css, robots.txt a seo

20 ručně psaných fontů, které musíte mít